Serveis de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

134,04 €

Pressupost inicial

1,81 M€

% execució

106,22 %
Despesa real són 1,93 M€

% sobre el total del press.

16,05 %

Mitjana despesa provincial

3,38 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'aquells serveis que serveixen o donen suport a tots els altres de l'entitat local.
 S'imputaran, per tant, a aquesta política de despesa les d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; desenvolupaments i suports informàtics de caràcter intern; coordinació i control general: arxiu, organització i mètodes, racionalització i mecanització; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, parc mòbil, amb exclusió dels vehicles afectats a serveis determinats que s'imputaran a la corresponent rúbrica i despeses d'assessorament i defensa dels interessos de l'entitat.
 Aquesta política de despesa integrarà les derivades d'activitats relacionades amb l'elaboració d'informació bàsica de caràcter general i sèries estadístiques sobre els diferents serveis de l'entitat local.
 S'imputaran, així mateix, les despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 77,09% 1,4 M€
Participació ciutadana 0,72% 13.000 €
Atenció als ciutadans 11,75% 213.064,1 €
Comunicacions internes 10,45% 189.521,56 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 57,17% 1,04 M€
Despeses corrents en béns i serveis 46,83% 849.304 €
Transferències corrents 0,14% 2.500 €
Actius financers 0,00% 2 €