Serveis de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

156,41 €

Pressupost inicial

2,14 M€

% execució

108,69 %
Despesa real són 2,33 M€

% sobre el total del press.

8,53 %

Mitjana despesa provincial

5,28 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'aquells serveis que serveixen o donen suport a tots els altres de l'entitat local.
 S'imputaran, per tant, a aquesta política de despesa les d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; desenvolupaments i suports informàtics de caràcter intern; coordinació i control general: arxiu, organització i mètodes, racionalització i mecanització; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, parc mòbil, amb exclusió dels vehicles afectats a serveis determinats que s'imputaran a la corresponent rúbrica i despeses d'assessorament i defensa dels interessos de l'entitat.
 Aquesta política de despesa integrarà les derivades d'activitats relacionades amb l'elaboració d'informació bàsica de caràcter general i sèries estadístiques sobre els diferents serveis de l'entitat local.
 S'imputaran, així mateix, les despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 75,15% 1,61 M€
Participació ciutadana 2,28% 48.800 €
Atenció als ciutadans 10,83% 232.101,45 €
Comunicacions internes 11,74% 251.644,96 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 50,23% 1,08 M€
Despeses corrents en béns i serveis 46,43% 995.134,71 €
Inversions reals 2,17% 46.600 €
Actius financers 1,17% 25.000 €