Òrgans de govern

Pressupost inicial / hab.

45,68 €

Pressupost inicial

604.275,13 €

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

4,50 %

Mitjana despesa provincial

476.466,54 €

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses relatives a la constitució i funcionament dels òrgans de govern de l'entitat local i de representació dels mateixos. S'inclouran, per tant, les assignacions i indemnitzacions del president i membres de la corporació; secretaries particulars de la presidència; dietes i despeses de viatge i altres de naturalesa anàloga. També s'han d'imputar a aquesta política de despesa les de material i les necessaries per a l'atenció dels òrgans de govern.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern 100,00% 604.275,13 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 91,52% 553.013,13 €
Despeses corrents en béns i serveis 1,08% 6.502 €
Transferències corrents 7,41% 44.760 €