Òrgans de govern

Pressupost inicial / hab.

44,85 €

Pressupost inicial

593.225,5 €

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

4,59 %

Mitjana despesa provincial

444.125,09 €

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses relatives a la constitució i funcionament dels òrgans de govern de l'entitat local i de representació dels mateixos. S'inclouran, per tant, les assignacions i indemnitzacions del president i membres de la corporació; secretaries particulars de la presidència; dietes i despeses de viatge i altres de naturalesa anàloga. També s'han d'imputar a aquesta política de despesa les de material i les necessaries per a l'atenció dels òrgans de govern.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern 100,00% 593.225,5 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 90,77% 538.483,5 €
Despeses corrents en béns i serveis 1,60% 9.502 €
Transferències corrents 7,63% 45.240 €