Òrgans de govern

Pressupost inicial / hab.

46,82 €

Pressupost inicial

628.150,83 €

% execució

94,49 %
Despesa real són 593.527,98 €

% sobre el total del press.

5,05 %

Mitjana despesa provincial

814.107,64 €

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses relatives a la constitució i funcionament dels òrgans de govern de l'entitat local i de representació dels mateixos. S'inclouran, per tant, les assignacions i indemnitzacions del president i membres de la corporació; secretaries particulars de la presidència; dietes i despeses de viatge i altres de naturalesa anàloga. També s'han d'imputar a aquesta política de despesa les de material i les necessaries per a l'atenció dels òrgans de govern.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern 100,00% 628.150,83 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 90,22% 566.688,83 €
Despeses corrents en béns i serveis 1,86% 11.702 €
Transferències corrents 7,92% 49.760 €