Òrgans de govern

Pressupost inicial / hab.

43,77 €

Pressupost inicial

587.235,79 €

% execució

No disp.
L'any passat 92,17 %

% sobre el total del press.

4,57 %

Mitjana despesa provincial

398.577,04 €

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses relatives a la constitució i funcionament dels òrgans de govern de l'entitat local i de representació dels mateixos. S'inclouran, per tant, les assignacions i indemnitzacions del president i membres de la corporació; secretaries particulars de la presidència; dietes i despeses de viatge i altres de naturalesa anàloga. També s'han d'imputar a aquesta política de despesa les de material i les necessaries per a l'atenció dels òrgans de govern.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern 100,00% 587.235,79 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 88,34% 518.773,79 €
Despeses corrents en béns i serveis 2,91% 17.102 €
Transferències corrents 8,75% 51.360 €