Òrgans de govern

Pressupost inicial / hab.

44,51 €

Pressupost inicial

603.244,84 €

% execució

94,85 %
Despesa real són 572.159,93 €

% sobre el total del press.

5,12 %

Mitjana despesa provincial

396.157,73 €

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses relatives a la constitució i funcionament dels òrgans de govern de l'entitat local i de representació dels mateixos. S'inclouran, per tant, les assignacions i indemnitzacions del president i membres de la corporació; secretaries particulars de la presidència; dietes i despeses de viatge i altres de naturalesa anàloga. També s'han d'imputar a aquesta política de despesa les de material i les necessaries per a l'atenció dels òrgans de govern.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern 100,00% 603.244,84 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 85,19% 513.909,56 €
Despeses corrents en béns i serveis 2,86% 17.252 €
Transferències corrents 11,95% 72.083,28 €