Òrgans de govern

Pressupost inicial / hab.

43,90 €

Pressupost inicial

595.423,56 €

% execució

94,16 %
Despesa real són 560.624,38 €

% sobre el total del press.

5,20 %

Mitjana despesa provincial

388.793,84 €

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses relatives a la constitució i funcionament dels òrgans de govern de l'entitat local i de representació dels mateixos. S'inclouran, per tant, les assignacions i indemnitzacions del president i membres de la corporació; secretaries particulars de la presidència; dietes i despeses de viatge i altres de naturalesa anàloga. També s'han d'imputar a aquesta política de despesa les de material i les necessaries per a l'atenció dels òrgans de govern.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern 100,00% 595.423,56 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 86,31% 513.909,56 €
Despeses corrents en béns i serveis 3,65% 21.714 €
Transferències corrents 10,04% 59.800 €