Òrgans de govern

Pressupost inicial / hab.

45,43 €

Pressupost inicial

619.782,73 €

% execució

105,98 %
Despesa real són 656.836,96 €

% sobre el total del press.

5,26 %

Mitjana despesa provincial

391.722,06 €

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses relatives a la constitució i funcionament dels òrgans de govern de l'entitat local i de representació dels mateixos. S'inclouran, per tant, les assignacions i indemnitzacions del president i membres de la corporació; secretaries particulars de la presidència; dietes i despeses de viatge i altres de naturalesa anàloga. També s'han d'imputar a aquesta política de despesa les de material i les necessaries per a l'atenció dels òrgans de govern.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern 100,00% 619.782,73 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 86,28% 534.728,73 €
Despeses corrents en béns i serveis 4,07% 25.254 €
Transferències corrents 9,65% 59.800 €