Actius financers

Pressupost inicial / hab.

0,00 €

Pressupost inicial

1 €

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

0,00 %

Mitjana ingrés provincial

372.620,21 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents d'alienació de deute, accions i obligacions, reintegrament de préstecs, reintegrament de fiances i dipòsits.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Reint. de préstecs de fora del sector públic 100,00% 1 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.