Inversions reals

Pressupost inicial / hab.

5,77 €

Pressupost inicial

77.644,13 €

% execució

104,32 %
Despesa real són 80.996,59 €

% sobre el total del press.

0,64 %

Mitjana despesa provincial

667.103,05 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per les entitats locals o els seus organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En general, seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'uneixin als pressupostos generals de les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversions reposició infraest. i béns ús general 100,00% 77.644,13 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.