Productes de concessions i aprofitaments especials

Pressupost inicial / hab.

27,99 €

Pressupost inicial

377.400 €

% execució

100,00 %
Ingrés real són 377.400 €

% sobre el total del press.

3,16 %

Mitjana ingrés provincial

355.645,58 €

Sobre aquesta partida

Ingressos obtinguts de drets d'investigació o explotació atorgats per les entitats locals i, en general, els derivats de tot tipus de concessions i aprofitaments especials que aquestes puguin percebre, distingint els que consisteixin en una suma a tant alçat dels que consisteixin en un cànon periòdic o una altra modalitat.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De concessions adm. amb contraprestació periòdica 85,43% 322.400 €
De concessions adm. contraprestació no periòdica 14,57% 55.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.