Altres actuacions de caràcter econòmic

Pressupost inicial / hab.

1,40 €

Pressupost inicial

18.733,03 €

% execució

No disp.
L'any passat 123,00 %

% sobre el total del press.

0,15 %

Mitjana despesa provincial

572.840,26 €

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses de gestió, funcionament, suport, subministrament i promoció dels serveis de telecomunicacions, de la Societat de la Informació, de la gestió del coneixement i altres de naturalesa anàloga; mitjans de comunicació, producció i difusió de programes audiovisuals, administració electrònica, oficines d'atenció i defensa al consumidor; així com les transferències a altres agents per al compliment d'aquests fins.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Protecció dels consumidors i usuaris 100,00% 18.733,03 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 97,33% 18.233,03 €
Despeses corrents en béns i serveis 2,67% 500 €