Fons de cooperació local de Catalunya (FCLC)

Pressupost inicial / hab.

302,42 €

Pressupost inicial

4 M€

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

29,82 %

Mitjana ingrés provincial

2,1 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Altres transferències incondicionades 75,20% 3,01 M€
Tr. cor. per conv. subs. CA serv. soc. pol. igual. 16,60% 663.907,34 €
/presupuestos/partidas/450-30/2023/economic/I 3,47% 138.846 €
/presupuestos/partidas/450-60/2023/economic/I 4,74% 189.502,13 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.