Fons de cooperació local de Catalunya (FCLC)

Pressupost inicial / hab.

293,34 €

Pressupost inicial

3,88 M€

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

30,02 %

Mitjana ingrés provincial

1,2 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Altres transferències incondicionades 77,52% 3,01 M€
Tr. cor. per conv. subs. CA serv. soc. pol. igual. 14,44% 560.275,77 €
/presupuestos/partidas/450-30/2022/economic/I 3,58% 138.864 €
/presupuestos/partidas/450-60/2022/economic/I 4,46% 173.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.