Fons de cooperació local de Catalunya (FCLC)

Pressupost inicial / hab.

275,67 €

Pressupost inicial

3,7 M€

% execució

No disp.
L'any passat 112,34 %

% sobre el total del press.

29,83 %

Mitjana ingrés provincial

1,82 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Altres transferències incondicionades 81,34% 3,01 M€
Tr. cor. per conv. subs. CA serv. soc. pol. igual. 10,84% 400.879,65 €
/presupuestos/partidas/450-30/2021/economic/I 0,11% 4.000 €
/presupuestos/partidas/450-60/2021/economic/I 4,57% 169.000 €
/presupuestos/partidas/450-80/2021/economic/I 3,14% 116.053,48 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.