Fons de cooperació local de Catalunya (FCLC)

Pressupost inicial / hab.

267,63 €

Pressupost inicial

3,61 M€

% execució

103,45 %
Ingrés real són 3,73 M€

% sobre el total del press.

30,25 %

Mitjana ingrés provincial

1,14 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Altres transferències incondicionades 83,37% 3,01 M€
Tr. cor. per conv. subs. CA serv. soc. pol. igual. 9,98% 360.000 €
/presupuestos/partidas/450-60/2016/economic/I 6,51% 235.000 €
/presupuestos/partidas/450-80/2016/economic/I 0,14% 5.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.