Fons de cooperació local de Catalunya (FCLC)

Pressupost inicial / hab.

271,39 €

Pressupost inicial

3,68 M€

% execució

100,00 %
Ingrés real són 3,68 M€

% sobre el total del press.

31,23 %

Mitjana ingrés provincial

799.371,34 €

Sobre aquesta partida

S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Altres transferències incondicionades 84,68% 3,11 M€
Tr. cor. per conv. subs. CA serv. soc. pol. igual. 8,66% 318.422,2 €
/presupuestos/partidas/450-60/2014/economic/I 6,53% 240.000 €
/presupuestos/partidas/450-80/2014/economic/I 0,14% 5.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.