De comunitats autònomes

Pressupost inicial / hab.

296,00 €

Pressupost inicial

3,9 M€

% execució

No disp.
L'any passat 100,00 %

% sobre el total del press.

30,15 %

Mitjana ingrés provincial

1,29 M€

Sobre aquesta partida

Transferències corrents que les entitats locals i els seus organismes autònoms prevegin rebre de les comunitats autònomes.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Fons de cooperació local de Catalunya (FCLC) 99,59% 3,88 M€
D'organismes autònoms i agències de les CA 0,41% 16.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.