Actuacions de caràcter econòmic

Pressupost inicial / hab.

30,63 €

Pressupost inicial

410.894,6 €

% execució

No disp.
L'any passat 139,37 %

% sobre el total del press.

3,31 %

Mitjana despesa provincial

3,6 M€

Sobre aquesta partida

S'integren en aquesta àrea les despeses d'activitats, serveis i transferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat econòmica. S'inclouran també les despeses en infraestructures bàsiques i de transports; infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 93,11% 382.584,85 €
Altres actuacions de caràcter econòmic 6,89% 28.309,75 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 50,13% 206.001,35 €
Despeses corrents en béns i serveis 48,40% 198.893,25 €
Transferències corrents 1,46% 6.000 €