Actuacions de caràcter econòmic

Pressupost inicial / hab.

23,90 €

Pressupost inicial

319.821,17 €

% execució

118,36 %
Despesa real són 378.541,29 €

% sobre el total del press.

2,54 %

Mitjana despesa provincial

2,99 M€

Sobre aquesta partida

S'integren en aquesta àrea les despeses d'activitats, serveis i transferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat econòmica. S'inclouran també les despeses en infraestructures bàsiques i de transports; infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 91,44% 292.458,84 €
Altres actuacions de caràcter econòmic 8,56% 27.362,33 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 62,68% 200.454,8 €
Despeses corrents en béns i serveis 35,92% 114.866,37 €
Transferències corrents 1,41% 4.500 €