Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

499,81 €

Pressupost inicial

6,69 M€

% execució

100,00 %
Ingrés real són 6,69 M€

% sobre el total del press.

53,12 %

Mitjana ingrés provincial

8,55 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 41,87% 2,8 M€
De comunitats autònomes 55,78% 3,73 M€
D'entitats locals 2,30% 154.000 €
D'empreses privades 0,04% 2.950 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.