Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

493,04 €

Pressupost inicial

6,66 M€

% execució

112,97 %
Ingrés real són 7,52 M€

% sobre el total del press.

56,87 %

Mitjana ingrés provincial

11,62 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 42,48% 2,83 M€
De comunitats autònomes 54,28% 3,61 M€
D'entitats locals 3,24% 215.929,29 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.