Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

470,65 €

Pressupost inicial

6,38 M€

% execució

113,47 %
Ingrés real són 7,24 M€

% sobre el total del press.

55,70 %

Mitjana ingrés provincial

10,75 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 36,56% 2,33 M€
De comunitats autònomes 61,79% 3,94 M€
D'entitats locals 1,64% 105.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.