Altres despeses financeres

Pressupost inicial / hab.

1,22 €

Pressupost inicial

16.000 €

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

0,12 %

Mitjana despesa provincial

26.302,61 €

Sobre aquesta partida

Despeses d'aquesta naturalesa no inclosos en els anteriors conceptes, com són les despeses per transferències bancàries, despeses de descomptes o diferències negatives de canvi derivades de pagaments en moneda diferent de l'euro que no corresponguin a operacions d'endeutament i altres comissions bancàries no incloses en altres conceptes.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Interessos de demora i altres despeses financeres.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.