Preus públics

Pressupost inicial / hab.

3,44 €

Pressupost inicial

45.549 €

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

0,34 %

Mitjana ingrés provincial

759.060,86 €

Sobre aquesta partida

Preus públics per la prestació de serveis o la realització d'activitats de la competència local. Ingressos percebuts com a contraprestació dels serveis prestats per les entitats locals o per la realització d'activitats de la seva competència, sempre que no concorrin les circumstàncies exigides per a la seva inclusió en l'article 31, «Taxes per prestació de serveis».

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Altres preus públics 100,00% 45.549 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.