Esport

Pressupost inicial / hab.

61,08 €

Pressupost inicial

804.026,18 €

% execució

No disp.
L'any passat 100,00 %

% sobre el total del press.

6,22 %

Mitjana despesa provincial

859.389,29 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 46,29% 372.165,88 €
Promoció i foment de l'esport 1,31% 10.500 €
Instal·lacions esportives 52,41% 421.360,3 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.