Esport

Pressupost inicial / hab.

70,35 €

Pressupost inicial

943.678,23 €

% execució

88,21 %
Despesa real són 832.401,75 €

% sobre el total del press.

7,59 %

Mitjana despesa provincial

1,5 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 7,73% 72.918,97 €
Promoció i foment de l'esport 1,80% 17.000 €
Instal·lacions esportives 90,47% 853.759,26 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 44,33% 418.378,23 €
Despeses corrents en béns i serveis 55,67% 525.300 €