Esport

Pressupost inicial / hab.

93,89 €

Pressupost inicial

1,27 M€

% execució

97,51 %
Despesa real són 1,23 M€

% sobre el total del press.

10,61 %

Mitjana despesa provincial

868.546,71 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 5,01% 63.461,89 €
Promoció i foment de l'esport 0,97% 12.220,12 €
Instal·lacions esportives 94,02% 1,19 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 34,57% 437.566,55 €
Despeses corrents en béns i serveis 65,43% 828.197,54 €