Esport

Pressupost inicial / hab.

73,62 €

Pressupost inicial

997.707,74 €

% execució

96,28 %
Despesa real són 960.615,26 €

% sobre el total del press.

8,47 %

Mitjana despesa provincial

857.842,52 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Promoció i foment de l'esport 100,00% 997.707,74 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 14,89% 148.520,08 €
Despeses corrents en béns i serveis 85,11% 849.187,66 €