Esport

Pressupost inicial / hab.

66,73 €

Pressupost inicial

904.996,95 €

% execució

106,35 %
Despesa real són 962.440,3 €

% sobre el total del press.

7,90 %

Mitjana despesa provincial

802.566,69 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Promoció i foment de l'esport 100,00% 904.996,95 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 13,04% 117.994,11 €
Despeses corrents en béns i serveis 82,65% 748.002,84 €
Transferències corrents 0,66% 6.000 €
Inversions reals 3,65% 33.000 €