Esport

Pressupost inicial / hab.

60,68 €

Pressupost inicial

827.822,26 €

% execució

125,00 %
Despesa real són 1,03 M€

% sobre el total del press.

7,03 %

Mitjana despesa provincial

743.861,75 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Promoció i foment de l'esport 100,00% 827.822,26 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 21,06% 174.331,12 €
Despeses corrents en béns i serveis 78,94% 653.491,14 €