T. prestació serveis públics carac. social i pref.

Pressupost inicial / hab.

77,05 €

Pressupost inicial

1,01 M€

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

7,56 %

Mitjana ingrés provincial

206.390,61 €

Sobre aquesta partida

Ingressos derivats de la prestació de serveis públics de caràcter social i preferent, entenent per tals els inclosos a l'àrea de despesa 2 i 3 de la classificació per programes, afectin o beneficiïn de manera particular al subjecte passiu, quan es produeixi qualsevol de les circumstàncies descrites en l'article anterior.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Serveis esportius 78,98% 801.000 €
Altres taxes prest. serveis de caràcter preferent 21,02% 213.200 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.