T. prestació serveis públics carac. social i pref.

Pressupost inicial / hab.

74,70 €

Pressupost inicial

999.480 €

% execució

100,00 %
Ingrés real són 999.480 €

% sobre el total del press.

7,94 %

Mitjana ingrés provincial

220.476,69 €

Sobre aquesta partida

Ingressos derivats de la prestació de serveis públics de caràcter social i preferent, entenent per tals els inclosos a l'àrea de despesa 2 i 3 de la classificació per programes, afectin o beneficiïn de manera particular al subjecte passiu, quan es produeixi qualsevol de les circumstàncies descrites en l'article anterior.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Serveis educatius 0,05% 500 €
Serveis esportius 75,56% 755.200 €
Altres taxes prest. serveis de caràcter preferent 24,39% 243.780 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.