T. prestació serveis públics carac. social i pref.

Pressupost inicial / hab.

82,26 €

Pressupost inicial

1,11 M€

% execució

100,00 %
Ingrés real són 1,11 M€

% sobre el total del press.

9,11 %

Mitjana ingrés provincial

207.437,86 €

Sobre aquesta partida

Ingressos derivats de la prestació de serveis públics de caràcter social i preferent, entenent per tals els inclosos a l'àrea de despesa 2 i 3 de la classificació per programes, afectin o beneficiïn de manera particular al subjecte passiu, quan es produeixi qualsevol de les circumstàncies descrites en l'article anterior.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Serveis educatius 0,36% 4.000 €
Serveis esportius 78,33% 867.760 €
Altres taxes prest. serveis de caràcter preferent 21,30% 236.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.