T. prestació serveis públics carac. social i pref.

Pressupost inicial / hab.

83,54 €

Pressupost inicial

1,13 M€

% execució

83,94 %
Ingrés real són 950.281,47 €

% sobre el total del press.

9,61 %

Mitjana ingrés provincial

294.448,52 €

Sobre aquesta partida

Ingressos derivats de la prestació de serveis públics de caràcter social i preferent, entenent per tals els inclosos a l'àrea de despesa 2 i 3 de la classificació per programes, afectin o beneficiïn de manera particular al subjecte passiu, quan es produeixi qualsevol de les circumstàncies descrites en l'article anterior.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Serveis educatius 0,31% 3.500 €
Serveis esportius 78,26% 886.000 €
Altres taxes prest. serveis de caràcter preferent 21,43% 242.650 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.