Sanitat

Pressupost inicial / hab.

5,48 €

Pressupost inicial

75.115 €

% execució

65,54 %
Despesa real són 49.230,69 €

% sobre el total del press.

0,30 %

Mitjana despesa provincial

567.624,79 €

Sobre aquesta partida

En aquesta política de despesa s'inclouen les despeses que tenen per objecte la prevenció i curació de malalties, així com el manteniment d'un estat d'immunitat sanitària en la població. Queden compreses les despeses destinades a la creació, construcció, equipament i funcionament d'hospitals, clíniques i sanatoris de qualsevol naturalesa, cases de socors, dispensaris, farmacioles d'urgència, balnearis, laboratoris d'anàlisi, així com els seus serveis complementaris, entre els quals cal citar ambulàncies; serveis de salut pública; control i subministrament de medicaments i productes sanitaris; higiene pública; laboratoris d'anàlisis agroalimentaris; actuacions de seguretat alimentària; campanyes de desinfecció, desinsectació o desratització, i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Hospitals, serveis assistencials, centres de salut 143,04% 107.442,48 €
Accions públiques relatives a la salut 100,00% 75.115 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 41,71% 31.327,48 €
Despeses corrents en béns i serveis 101,33% 76.115 €