Taxes per la prestació de serveis públics bàsics

Pressupost inicial / hab.

47,82 €

Pressupost inicial

639.784 €

% execució

100,00 %
Ingrés real són 639.784 €

% sobre el total del press.

5,08 %

Mitjana ingrés provincial

942.277,11 €

Sobre aquesta partida

Ingressos derivats de la prestació de serveis públics bàsics, entenent per tals els inclosos a l'àrea de despesa 1 de la classificació per programes, afectin o beneficiïn de manera particular al subjecte passiu, quan es produeixi qualsevol de les circumstàncies següents: Que els serveis no siguin de sol·licitud o recepció voluntària per als administrats. Aquestes no es consideraran voluntàries quan vinguin imposades per disposicions legals o reglamentàries o quan els béns o serveis requerits siguin imprescindibles per a la vida privada o social del sol·licitant. Que els serveis no es presten pel sector privat, estigui o no establerta la seva reserva a favor del sector públic, d'acord amb la normativa vigent.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Servei de clavegueram 3,54% 22.644 €
Servei de recollida d'escombraries 96,46% 617.140 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.