Taxes per la prestació de serveis públics bàsics

Pressupost inicial / hab.

44,04 €

Pressupost inicial

593.000 €

% execució

100,00 %
Ingrés real són 593.000 €

% sobre el total del press.

4,88 %

Mitjana ingrés provincial

861.208,74 €

Sobre aquesta partida

Ingressos derivats de la prestació de serveis públics bàsics, entenent per tals els inclosos a l'àrea de despesa 1 de la classificació per programes, afectin o beneficiïn de manera particular al subjecte passiu, quan es produeixi qualsevol de les circumstàncies següents: Que els serveis no siguin de sol·licitud o recepció voluntària per als administrats. Aquestes no es consideraran voluntàries quan vinguin imposades per disposicions legals o reglamentàries o quan els béns o serveis requerits siguin imprescindibles per a la vida privada o social del sol·licitant. Que els serveis no es presten pel sector privat, estigui o no establerta la seva reserva a favor del sector públic, d'acord amb la normativa vigent.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Servei de clavegueram 3,71% 22.000 €
Servei de recollida d'escombraries 96,29% 571.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.