Despeses financeres

Pressupost inicial / hab.

1,44 €

Pressupost inicial

19.000 €

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

0,14 %

Mitjana despesa provincial

152.558,42 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn els interessos, inclosos els implícits, i altres despeses derivades de tot tipus d'operacions financeres i de deutes contrets o assumits per l'entitat local o els seus organismes autònoms, així com les despeses d'emissió o formalització, modificació i cancel·lació d'aquestes, diferències de canvi i altres rendiments implícits.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de demora i altres despeses financeres 100,00% 19.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.