Despeses financeres

Pressupost inicial / hab.

6,65 €

Pressupost inicial

90.000 €

% execució

100,00 %
Despesa real són 90.000 €

% sobre el total del press.

0,80 %

Mitjana despesa provincial

376.749,91 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn els interessos, inclosos els implícits, i altres despeses derivades de tot tipus d'operacions financeres i de deutes contrets o assumits per l'entitat local o els seus organismes autònoms, així com les despeses d'emissió o formalització, modificació i cancel·lació d'aquestes, diferències de canvi i altres rendiments implícits.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De préstecs i altres operacions financeres en € 83,33% 75.000 €
Interessos de demora i altres despeses financeres 16,67% 15.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.