Despeses financeres

Pressupost inicial / hab.

6,90 €

Pressupost inicial

93.362,07 €

% execució

79,82 %
Despesa real són 74.521,12 €

% sobre el total del press.

0,83 %

Mitjana despesa provincial

428.561,33 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn els interessos, inclosos els implícits, i altres despeses derivades de tot tipus d'operacions financeres i de deutes contrets o assumits per l'entitat local o els seus organismes autònoms, així com les despeses d'emissió o formalització, modificació i cancel·lació d'aquestes, diferències de canvi i altres rendiments implícits.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De préstecs i altres operacions financeres en € 28,24% 26.362,07 €
Interessos de demora i altres despeses financeres 71,76% 67.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.