Foment de l'ocupació

Pressupost inicial / hab.

21,56 €

Pressupost inicial

289.315,08 €

% execució

No disp.
L'any passat 275,81 %

% sobre el total del press.

2,25 %

Mitjana despesa provincial

507.398,68 €

Sobre aquesta partida

S'imputen a aquesta política de despesa aquelles que tenen per objecte el foment i promoció de l'ocupació en accions pròpies o en col·laboració amb altres administracions públiques

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Foment de l'ocupació 100,00% 289.315,08 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 70,16% 202.992,08 €
Despeses corrents en béns i serveis 22,99% 66.523 €
Transferències corrents 6,84% 19.800 €