Assistència social primària

Pressupost inicial / hab.

160,60 €

Pressupost inicial

2,12 M€

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

16,44 %

Mitjana despesa provincial

2,74 M€

Sobre aquesta partida

acció social

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Serveis socials i promoció social.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 51,23% 1,09 M€
Despeses corrents en béns i serveis 10,12% 214.903,26 €
Transferències corrents 38,66% 821.198 €