Assistència social primària

Pressupost inicial / hab.

148,05 €

Pressupost inicial

1,99 M€

% execució

No disp.
L'any passat 90,56 %

% sobre el total del press.

16,02 %

Mitjana despesa provincial

4,63 M€

Sobre aquesta partida

acció social

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Serveis socials i promoció social.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 45,10% 895.697,76 €
Despeses corrents en béns i serveis 9,71% 192.936,65 €
Transferències corrents 45,19% 897.436,26 €