Assistència social primària

Pressupost inicial / hab.

149,50 €

Pressupost inicial

2,01 M€

% execució

No disp.
L'any passat 97,18 %

% sobre el total del press.

15,60 %

Mitjana despesa provincial

3,54 M€

Sobre aquesta partida

acció social

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Serveis socials i promoció social.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 42,53% 853.181,26 €
Despeses corrents en béns i serveis 12,33% 247.263 €
Transferències corrents 45,14% 905.442,27 €