Despeses diverses

Pressupost inicial / hab.

13,65 €

Pressupost inicial

183.853 €

% execució

100,00 %
Despesa real són 183.853 €

% sobre el total del press.

1,51 %

Mitjana despesa provincial

720.908,03 €

Sobre aquesta partida

S'inclouran totes aquelles despeses de naturalesa corrent que no tenen cabuda en altres conceptes del capítol 2, «Despeses corrents en béns i serveis».

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Atencions protocol·làries i representatives 1,36% 2.500 €
Publicitat i propaganda 7,18% 13.200 €
Publicació en diaris oficials 1,63% 3.000 €
Jurídics, contenciosos 10,06% 18.500 €
Reunions, conferències i cursos 0,27% 500 €
Activitats culturals i esportives 21,21% 39.000 €
Altres despeses diverses 58,28% 107.153 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.