Primes d'assegurances

Pressupost inicial / hab.

5,90 €

Pressupost inicial

79.400 €

% execució

100,00 %
Despesa real són 79.400 €

% sobre el total del press.

0,65 %

Mitjana despesa provincial

53.826,26 €

Sobre aquesta partida

Despeses per assegurances de vehicles, de béns immobles, d'un altre immobilitzat i de qualsevol element material, sigui quina sigui la naturalesa dels riscos objecte de cobertura, excepte les assegurances de vida o accident del personal que s'inclouran en el capítol 1, «Despeses de personal », concepte 162, «Despeses socials del personal».

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Material, subministraments i d'altres.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.