Arrendaments i cànons

Pressupost inicial / hab.

8,34 €

Pressupost inicial

109.822,4 €

% execució

No disp.
L'any passat 100,00 %

% sobre el total del press.

0,85 %

Mitjana despesa provincial

254.435,03 €

Sobre aquesta partida

Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge 2,73% 3.000 €
Arrendaments de material de transport 21,42% 23.522,4 €
Arrendaments d'equips per a processos d'informació 75,85% 83.300 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.