Arrendaments i cànons

Pressupost inicial / hab.

7,91 €

Pressupost inicial

106.520 €

% execució

100,00 %
Despesa real són 106.520 €

% sobre el total del press.

0,88 %

Mitjana despesa provincial

205.290,19 €

Sobre aquesta partida

Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge 3,29% 3.500 €
Arrendaments de material de transport 11,73% 12.500 €
Arrendaments de mobiliari i estris 84,98% 90.520 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.