Arrendaments i cànons

Pressupost inicial / hab.

1,76 €

Pressupost inicial

23.834,28 €

% execució

42,76 %
Despesa real són 10.192,15 €

% sobre el total del press.

0,21 %

Mitjana despesa provincial

330.705,32 €

Sobre aquesta partida

Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge 18,84% 4.490 €
Arrendaments de material de transport 40,88% 9.744,28 €
Arrendaments d'equips per a processos d'informació 40,28% 9.600 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.